ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi arengukava aastateks 2021 - 2023
Tartu Linnavalitsus 17.11.2020 määrus number 54; jõustumiskuupäev 22.11.2020
; kehtetuks muutumise kuupäev 31.12.2023

redaktsioon 22.11.2020 - 31.12.2023 [RT IV, 19.11.2020, 11]

Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi arengukava aastateks 2021 – 2023

Vastu võetud 17.11.2020 nr 54

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lg 2, Tartu Linnavolikogu 19. aprilli 2012. a määruse nr 65 "Tartu linna arengudokumentide koostamise kord" § 19 lg 4 alusel.

§ 1.   Kinnitada Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi arengukava aastateks 2021 – 2023 vastavalt lisale.

Urmas Klaas
linnapea

Jüri Mölder
linnasekretär

Lisa Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi arengukava 2021 – 2023
avalikgif