ID-kaart*

Täna jõustunud aktid

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Määruste kehtetuks tunnistamine
Räpina Vallavolikogu 19.05.2021 määrus number 10; jõustumiskuupäev 11.06.2021

redaktsioon 11.06.2021 [RT IV, 26.05.2021, 5]

Määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 19.05.2021 nr 10

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Räpina Vallavolikogu 26.01.2011 määrus nr 1 "Räpina Ühisgümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise kord“.

  (2) Tunnistada kehtetuks Räpina Vallavolikogu 23.02.2011 määrus nr 4 "Ruusa Põhikooli õpilaste vastuvõtmise kord“.

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub 11.06.2021.

Teet Helm
volikogu esimees

avalikgif