ID-kaart*

Täna jõustunud aktid

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Sotsiaalkaitseministri 11. novembri 2016. a määruse nr 59 "Perehüvitiste taotluse andmete loetelu" muutmine
Sotsiaalkaitseminister 03.06.2021 määrus number 20; jõustumiskuupäev 11.06.2021

redaktsioon 11.06.2021 [RT I, 08.06.2021, 3]

Sotsiaalkaitseministri 11. novembri 2016. a määruse nr 59 "Perehüvitiste taotluse andmete loetelu" muutmine

Vastu võetud 03.06.2021 nr 20

Määrus kehtestatakse perehüvitiste seaduse § 6 lõike 4 alusel.

Sotsiaalkaitseministri 11. novembri 2016. a määruse nr 59 "Perehüvitiste taotluse andmete loetelu" § 3 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

"(6) Lapse surnult sündimise korral ei tule perehüvitiste taotlusele kanda käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmeid. Taotlusele lisatakse tervishoiuteenuse osutaja väljastatud lapse surmateatis ning taotlusele kantakse lapse ema nimi ja isikukood, kui lapse isa taotleb sünnitoetust või isa täiendavat vanemahüvitist alates lapse sünnist.".

Signe Riisalo
Sotsiaalkaitseminister

Marika Priske
Kantsler

avalikgif