ID-kaart*

Täna jõustunud aktid

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Saue Vallavolikogu 29.11.2012 määruse nr 22 "Saue Valla Noortekeskuse põhimäärus" kehtetuks tunnistamine
Saue Vallavolikogu 27.05.2021 määrus number 8; jõustumiskuupäev 11.06.2021

redaktsioon 11.06.2021 [RT IV, 08.06.2021, 3]

Saue Vallavolikogu 29.11.2012 määruse nr 22 "Saue Valla Noortekeskuse põhimäärus“ kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 27.05.2021 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja Saue Vallavolikogu 22.02.2018 määruse nr 11 "Saue valla põhimäärus“ § 57 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Saue Vallavolikogu 29.11.2012 määrus nr 22 "Saue Valla Noortekeskuse põhimäärus“.

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Harry Pajundi
vallavolikogu esimees

avalikgif