ID-kaart*

Täna jõustunud aktid

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Narva Linnavolikogu 17.01.2008. a määruse nr 6 "Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" muutmine
Narva Linnavolikogu 27.05.2021 määrus number 12; jõustumiskuupäev 11.06.2021

redaktsioon 11.06.2021 [RT IV, 08.06.2021, 9]

Narva Linnavolikogu 17.01.2008. a määruse nr 6 "Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 27.05.2021 nr 12

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 4 alusel


Linnavolikogu märab:

§ 1.   Narva Linnavolikogu 17.01.2008. a määruses nr 6 "Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ tehakse järgmised muudatused:

  (1) § 2 lõiget 1 sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Vanema osa määr moodustab 6% Vabariigi Valitsuse poolt arvestusperioodile eelnenud eelarveaastaks kinnitatud palga alammäärast kuus ühe lapse kohta järgmiste lasteasutuste lasteaiarühmades: Päikene, Sipsik, Cipollino, Pingviin."

  (2) § 2 lõiget 12 sõnastatakse järgmiselt:
"(12) Ajavahemikul 01.05-31.08.2021 vabastatakse vanem vanemate osa tasumise kohustusest juhul, kui lasteaiateenust ei kasutata. Vanemate osa tegelik suurus arvutatakse proportsionaalselt arvestuskuu tööpäevade arvule, millal lasteaiateenust kasutati.“

§ 2.   Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Tatjana Stolfat
Linnavolikogu esimees

avalikgif