ID-kaart*

Täna jõustunud aktid

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Lüganuse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032 kinnitamine
Lüganuse Vallavolikogu 27.05.2021 määrus number 138; jõustumiskuupäev 11.06.2021

redaktsioon 11.06.2021 - 31.12.2032 [RT IV, 08.06.2021, 11]

Lüganuse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032 kinnitamine

Vastu võetud 27.05.2021 nr 138

Määrus kehtestatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõike 1 alusel.

§ 1.   Lüganuse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032 kinnitamine

  Kinnitada Lüganuse valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032 vastavalt lisale.

§ 2.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Kiviõli Linnavolikogu 26.09.2013 määrus nr 74 "Kiviõli linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013-2025 kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Lüganuse Vallavolikogu 27.09.2012 määrus nr 35 "Lüganuse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava muutmise algatamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Lüganuse Vallavolikogu 22.12.2016 määrus nr 92 "Lüganuse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2028“ tunnistatakse kehtetuks.

Risto Lindeberg
vallavolikogu esimees

avalikgif