ID-kaart*

Täna jõustunud aktid

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Valimisjaoskonna moodustamine
Loksa Linnavalitsus 01.06.2021 määrus number 2; jõustumiskuupäev 11.06.2021

redaktsioon 11.06.2021 [RT IV, 08.06.2021, 14]

Valimisjaoskonna moodustamine

Vastu võetud 01.06.2021 nr 2

Määrus kehtestatakse Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 13 lõike 2, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 22 lõike 2, rahvahääletuse seaduse § 17 lõike 2 ja Riigikogu valimise seaduse § 19 lõike 2 alusel

§ 1.   Valimisjaoskondade arv ja numeratsioon

  Loksa linnas moodustatakse üks valimisjaoskond numbriga 1.

§ 2.   . Valimisjaoskonna hääletamisruumi asukoht

  Hääletamisruum asub kõigil eelhääletamise päevadel ja valimispäeval Loksa Linnavalitsuses (Tallinna tn 45, Loksa linn, Harju maakond).

§ 3.   Hääletamise liigid jaoskonnas

  Valimisjaoskond nr 1 korraldab:
  1) eelhääletamist väljaspool elukohajärgset valimisringkonda;
  2) hääletamist asukohas ja ööpäevases hoolekandeasutuses;
  3) kodus hääletamist;
  4) hääletamist valimispäeval.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Loksa Linnavalitsuse 09.08.2017. aasta määrus nr 1 "Valimisjaoskonna moodustamine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Värner Lootsmann
Linnapea

Karin Kask
Linnasekretär

avalikgif