ID-kaart*

Täna jõustunud aktid

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Kohtla-Järve Linnavolikogu 31. oktoobri 2018. a määruse nr 32 "Korteriühistutele toetuste andmise kord" muutmine
Kohtla-Järve Linnavolikogu 27.05.2021 määrus number 91; jõustumiskuupäev 11.06.2021

redaktsioon 11.06.2021 [RT IV, 08.06.2021, 18]

Kohtla-Järve Linnavolikogu 31. oktoobri 2018. a määruse nr 32 "Korteriühistutele toetuste andmise kord“ muutmine

Vastu võetud 27.05.2021 nr 91

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Kohtla-Järve Linnavolikogu 31. oktoobri 2018. a määruse nr 32 "Korteriühistutele toetuste andmise kord“ muutmine

  Kohtla-Järve Linnavolikogu 31. oktoobri 2018. a määruses nr 32 "Korteriühistutele toetuste andmise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 61 lõikes 5 asendatakse tekstiosa "5. aprill kuni 10. aprill, 5. juuni kuni 10. juuni või 5. november kuni 10. november“ tekstiosaga "1. märtsist kuni 31. oktoobrini“;
  2) paragrahvi 62 lõikes 5 asendatakse tekstiosa "5. aprill kuni 10. aprill, 5. juuni kuni 10. juuni või 5. november kuni 10. november“ tekstiosaga "1. märtsist kuni 31. oktoobrini“;
  3) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse sõna "e-mailile“ sõnaga "e-postile“;
  4) määruse lisa asendatakse uue lisaga (lisatud).

Riina Ivanova
volikogu esimees

Lisa Korteriühistutele toetuste taotlus

avalikgif