ID-kaart*

Täna jõustunud aktid

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Kohtla-Järve Linnavalitsuse 5. juuli 2016. a määruse nr 15 "Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli arengukava aastateks 2016-2022 kinnitamine" muutmine
Kohtla-Järve Linnavalitsus 01.06.2021 määrus number 3; jõustumiskuupäev 11.06.2021

redaktsioon 11.06.2021 [RT IV, 08.06.2021, 20]

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 5. juuli 2016. a määruse nr 15 "Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli arengukava aastateks 2016-2022 kinnitamine“ muutmine

Vastu võetud 01.06.2021 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2, Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. märtsi 2014. a määruse nr 25 "Kohtla-Järve linna munitsipaalkoolide arengukavade kinnitamise ja muutmise kord“ § 3 lõike 2 alusel.

§ 1.   Kohtla-Järve Linnavalitsuse 5. juuli 2016. a määruse nr 15 "Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli arengukava aastateks 2016-2022 kinnitamine“ muutmine

  Kohtla-Järve Linnavalitsuse 5. juuli 2016. a määruses nr 15 "Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli arengukava aastateks 2016-2022 kinnitamine“ tehakse muudatus ja määruse lisa asendatakse uue määruse lisaga.

Ljudmila Jantšenko
linnapea

Anna Generalova
linnasekretär

Lisa Arengukava aastateks 2016-2022

avalikgif