RIIKLIKE ELURUUMIDE JÄRELMAKSUGA ERASTAMISE LAENUINTRESSI
              JA VIIVISE AASTAINTRESSI KEHTESTAMINE
 
     Rahandusministri määrus 3. veebruarist 1994. a. Nr. 30.
 
 
     Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 1. juuli 1993. a. määrusest
nr. 198 (RT I 1993, 46, 641) määran:
 
     Kehtestada riiklike eluruumide järelmaksuga erastamisel
1994.  aasta laenuintressiks 15% ja viivise aastaintressiks 27%.
 
 
Rahandusminister   Heiki KRANICH