Eesti kaupade nomenklatuuri täpsustamine
 
        Tolliameti 23. jaanuari 1996. a. käskkiri nr. 27
 
 
     Seoses Tolliameti 13. detsembri 1995. a. käskkirjaga nr. 390
(RTL 1996, 4, 19) kinnitatud Eesti kaupade nomenklatuuri
(EKN-96) redakstiooni kasutamise käigus avastatud ebatäpsuste ja
erinevustega Euroopa Liidu kombineeritud tariifide ja statistika
nomenklatuurist käsin:
 
     1. Teha EKN-96 teksti lisas 1 toodud parandused ja
täpsustused.
 
     2. Vastavalt alkoholiaktsiisi seaduse (RT I 1995, 87, 1539)
lisas toodud maksustatavate toodete nimekirjale teha EKN-96
lisas 2 toodud asendus.
 
     3. Tolliinspektuuride juhatajatel informeerida oma
piirkonna tollimaaklereid, printsipaale ja teisi
kaubadeklaratsiooni täitmise õigust omavaid firmasid EKN-96
parandustest.
 
 
     Peadirektori asetäitja Rein VELLING
 
------
                                        Lisa 1
                            Riigi Tolliameti 23. jaanuari 1996. a.
                                   käskkirjale nr. 27
 
 
                       EKN-96 PARANDUSED
 
 
     Leheküljel 18 kustutada alt 8. rida:
 
o     0105 91 000     -- kanad                              tk.
Leheküljel 38 asendada ülalt 6. rida alljärgnevaga:
o     0304 20 130    --- idalõhed (nerka - Oncorhynchus
                                       nerka, gorbuuša -
Leheküljel 62 asendada ülalt 11. - 14. rida alljärgnevaga:
x                  ---- muud:
o     0805 10 330 ----- sortidest Navel, Naveline, Navelate, 
                        Salustina, Verna, Valeneialate, Malta,
                        Shamouti, Ovali, Trovita ja Hamlin  -
 
Leheküljel 63 asendada ülalt 19.-20. rida alljärgnevaga:
0806                    Viinamarjad, värsked või kuivatatud
                        (rosinad):
      0806 10         - värsked:
 
Leheküljel 64 asenadada ülalt 3. rida alljärgnevaga:
x     0808 10 630  ---- sordist Granny Smith    -
 
Leheküljel 64 asendada ülevalt 7. rida alljärgnevaga:
x     0808 10 730  ---- sordist Granny Smith    -
 
Leheküljel 73 asendada ülalt 2. rida alljärgnevaga:
      1006 20 960  ---- tera pikkuse ja laiuse suhtega
                        rohkem kui 2, kuid      -
 
Leheküljel 92 asendada alt 26. rida alljärgnevaga:
x     1516 20 950  ---- õlikaalika, linaseemne, rapsi-,
                        päevalille-, illipe-,   -
 
Leheküljel 103 asendada alt 9.-11. rida alljärgnevaga:
                    --- Šokolaadikompvekid, täidisega või
                        ilma:
      1806 90 110  ---- sisaldavad alkoholi     -
      1806 90 190  ---- muud                    -
 
Leheküljel 114 asendada alt 1. rida alljärgnevaga:
o                  ---- suhkrulisanditega, 
                        kontaktpakendites netokaaluga:
 
Leheküljel 118 asendada ülalt 19. rida alljärgnevaga:
x     2009 80 840 ------ mango; mangostani, papaia,
                         tamarindi, käšuõuna,   -
 
Leheküljel 121 asendada ülalt 15. rida alljärgnevaga:
o     2101 12 920   --- tooted, mis põhinevad kohviekstraktidel,
                        essentsidel             -
 
Leheküljel 122 asendada alt 14. rida alljärgnevaga:
o     2106 90 200    -- alkohoolsed kontsentraadid (v.a.
                        lõhnaainetel põhine-    1 100% alk.
 
Leheküljel 152 asendada alt 16. rida alljärgnevaga:
      2710 00 551 ----- küttepetrool            -
 
Leheküljel 180 asendada ülalt 8. rida alljärgnevaga:
o     2922 43 000    -- antraniilhape ja selle soolad  -
 
Leheküljel 269 asendada 6 viimast rida alljärgnevaga:
4911                    Muu trükitud materjal (sh. trükitud
                        reproduktsioonid ning fotod):
x     4911 10         - ärireklaam, kaubakataloogid jms.:
x     4911 10 100    -- kaubakataloogid         -
x     4911 10 900    -- muud                    -
                      - muu:
 
Leheküljel 339 asendada ülalt 3.-6. rida alljärgnevaga:
      6403 99 330 ------ ei ole eristatavad meeste või
                         naiste jalatsitena     paar
                  ------ muud:
      6403 99 360 ------ meeste                 paar
      6403 99 380 ------ naiste                 paar
 
Leheküljel 380 asendada alt 7. rida alljärgnevaga:
o    77218 99 110  ---- valtsitud või pidevvalust (ECSC) -
 
Leheküljel 380 asendada alt 4. rida alljärgnevaga:
o     7218 99 200  ---- valtsitud või pidevvalust (ECSC) -
 
Leheküljel 422 asendada ülalt 5. rida alljärgnevaga:
      8202 40 000     - kettsaagide saelehed ("ketid") -
 
Leheküljel 426 asendada alt 5. ja 6. rida alljärgnevaga:
      8302 20 100    -- kasutamiseks tsiviillennunduses (EÜ) -
      8302 20 900    -- muud                    -
 
Leheküljel 433 asendada alt 19. rida alljärgnevaga:
o                     - muud turbiinid:
 
Leheküljel 441 asendada ülalt 3. rida alljärgnevaga:
x     8418 10 990   --- muud                                tk.
 
Leheküljel 461 asendada alt 5. rida alljärgnevaga:
o     8471 70 100    -- kasutamiseks tsiviillennunduses (EÜ) tk.
 
Leheküljel 475 asendada alt 15. rida alljärgnevaga:
x     8514 10 900    -- muud                    -
 
Leheküljel 481 asendada alt 27. rida alljärgnevaga:
x     8526 10 100    -- kasutamiseks tsiviillennunduses (EÜ) -
 
Leheküljel 487 asendada ülalt 28. rida alljärgnevaga:
o     8539 49 300   --- infrapunased lambid                 tk.
 
Leheküljel 488 asendada alt 12. rida alljärgnevaga:
x     8541 40 190   --- muud                    -
 
Leheküljel 515 asendada ülalt 23. rida alljärgnevaga:
o     9010 50 000     - muud aparaadid ja sisseseade foto-
                        (k.a. kino-) labo-      -
 
Leheküljel 519 asendada ülalt 12. rida alljärgnevaga:
o     9022 12 000    -- kompuuter-tomograafid               tk.
 
 
                                         Lisa 2 
                          Riigi Tolliameti 23. jaanuari 1996. a. 
                                    käskkiri nr. 27
 
Leheküljel 198 asendada alt 12. rida alljärgnevaga: 
o     3302 10 100   --- tegeliku alkoholi sisaldusega üle 
                        0,5% mahust                   1 100% alk.