Koolieelsete munitsipaallasteasutuste põhimääruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 11.06.2020 nr 98

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3, Tartu linna põhimääruse § 21 lõike 2 ja § 32 alusel.

§ 1.   Kehtetuks tunnistatakse:

 
  1) Tartu Linnavolikogu 20. märtsi 2014. a määrus nr 11 "Tartu Lasteaed Naerumaa põhimäärus";
  2) Tartu Linnavolikogu 28. juuni 2017. a määrus nr 147 "Tartu Lasteaia Rõõmupesa põhimäärus";
  3) Tartu Linnavolikogu 07. detsembri 2017. a määrus nr 1 "Tartu Lasteaia Kivike põhimäärus";
  4) Tartu Linnavolikogu 07. detsembri 2017. a määrus nr 2 "Tartu Lasteaia Midrimaa põhimäärus";
  5) Tartu Linnavolikogu 15. märtsi 2018. a määrus nr 15 "Tartu Lasteaia Krõll põhimäärus".

§ 2.   Määrus jõustub 1. juulil 2020. a.

Ene Ergma
aseesimees