I. Ameri nimetamine

Vastu võetud 24.07.2020 nr 623

Nimetan Ingrid Ameri Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Mali Vabariigis, asukohaga Tallinnas.


Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
         välisteenistuse seaduse § 27 lg 6.
Kersti Kaljulaid