Eesti Vabariigi seadus
 
              Eesti Vabariigi Kaitseministeeriumi
                       moodustamise kohta
                               
     1. Moodustada Eesti Vabariigi Kaitseministeerium.
 
     2. Täiendada Eesti NSV 1989. aasta 6. detsembri seaduse
"Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Valitsuse kohta" (ENSV
Teataja 1989, nr. 39, art. 609) paragrahvi 24 pärast sõna
"Justiitsministeerium" sõnaga "Kaitseministeerium".
 
Eesti Vabariigi Ülemnõukogu
esimees                                                A. Rüütel
 
Tallinn, 13. aprillil 1992