ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Majandus- ja taristuministri 2. aprilli 2020. a määruse nr 8 "Hoolekandeasutuse hoone või mitteelamu ventileerimise ja tuulutamise täiendavad nõuded eriolukorras" muutmine Majandus- ja taristusmin m 76 24.11.2020 29.11.2020
2 Riigihalduse ministri 7. mai 2019. a määruse nr 25 "Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede" muutmine Riigihalduse min m 44 22.11.2020 29.11.2020
3 Ministri määruste muutmine Sotsiaalmin m 48 20.11.2020 29.11.2020
4 Põltsamaa Vallavolikogu 18.10.2018 määruse nr 58 "Põltsamaa valla arengukava 2040" muutmine Põltsamaa VVk m 21 19.11.2020 29.11.2020
5 Tori Vallavolikogu 15.08.2020 määruse nr 81 "Korteriühistute toetamise kord" muutmine Tori Vvk m 127 19.11.2020 29.11.2020
6 Rakvere linnavolikogu 31.oktoobri 2018. a määruse nr 32 "Rakvere linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2030" muutmine Rakvere Lvk m 15 18.11.2020 29.11.2020
7 Rakvere Gümnaasiumi ja Rakvere Reaalgümnaasiumi põhimääruste muutmine Rakvere Lvk m 16 18.11.2020 29.11.2020
8 Viimsi Vallavolikogu 18.juuni 2019 määruse nr 11 "Viimsi vallavara valitsemise kord" muutmine Viimsi Vvk m 36 17.11.2020 29.11.2020
9 Viimsi Vallavolikogu 18. juuni 2019 määruse nr 10 "Viimsi valla põhimäärus" muutmine Viimsi Vvk m 37 17.11.2020 29.11.2020
10 Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord Kastre vallas Kastre Vvk m 112 17.11.2020 29.11.2020
11 Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse kasutamise kord Kastre Vvk m 114 17.11.2020 29.11.2020
12 Põvvatu külas Hobunurme tee liikluspinna ruumikuju muutmine Luunja Vv m 3 11.11.2020 29.11.2020
13 Veibri külas Nurme põik liikluspinna kehtetuks tunnistamine Luunja Vv m 4 11.11.2020 29.11.2020

Otsingutingimused

Jõustumise kuupäev29.11.2020

avalikgif