ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Vabariigi Valitsuse 28. aprilli 2020. a määruse nr 31 "COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi ja sellest tuleneva eriolukorra mõju leevendamiseks ette nähtud toetusmeetmete üldtingimused" muutmine VV m 21 05.03.2021 08.03.2021
2 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/401, 5. märts 2021, millega kehtestatakse teatava kooritud riisi suhtes alates 8. märtsist 2021 kohaldatav imporditollimaks Euroopa Komisjon m 401 05.03.2021 08.03.2021
3 Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse suuruse määramine Valga Vv m 2 03.03.2021 08.03.2021
4 Kultuuriministri 30. detsembri 2014. a määruse nr 12 "Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimused ja kord" muutmine Kultuurimin m 8 02.03.2021 08.03.2021
5 Otepää Vallavalitsuse 26. veebruari 2018. a määruse nr 1 "Otepää Gümnaasiumisse õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord" muutmine Otepää Vv m 1 01.03.2021 08.03.2021
6 Teede ja tänavate sulgemise korra muutmine Jõgeva Vv m 3 01.03.2021 08.03.2021
7 Huvikooli direktori kvalifikatsiooninõuete kinnitamine Pärnu Lv m 2 01.03.2021 08.03.2021
8 Narva Linnavalitsuse 21.01.2018. a määruse nr 5 "Narva Keeltelütseumi vastuvõtu tingimused ja kord" muutmine Narva Lv m 4 26.02.2021 08.03.2021
9 Narva Linnavalitsuse 06.02.2019. a määruse nr 6 "Narva Kesklinna Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord" muutmine Narva Lv m 5 26.02.2021 08.03.2021
10 Määruste kehtetuks tunnistamine Saaremaa Vvk m 5 26.02.2021 08.03.2021
11 Valga valla 2021. aasta eelarve Valga Vvk m 123 26.02.2021 08.03.2021
12 Kose Vallavolikogu 27.03.2008 määruse nr 104 "Kose Spordikooli põhimäärus" kehtetuks tunnistamine Kose Vvk m 109 25.02.2021 08.03.2021
13 Kose Vallavolikogu 27.03.2008 määruse nr 105 "Kose Muusikakooli põhimäärus" kehtetuks tunnistamine Kose Vvk m 110 25.02.2021 08.03.2021
14 Kose Vallavolikogu 24.11.2016 määruse nr 126 "Kose Vallavalitsuse ametiasutuse ja ametiasutuse hallatavate asutuste asjaajamiskord" kehtetuks tunnistamine Kose Vvk m 111 25.02.2021 08.03.2021
15 Türi Vallavolikogu 30. augusti 2018 määruse nr 38 "Türi valla eelarvest sporditoetuste taotlemise ja eraldamise kord" muutmine Türi Vvk m 4 25.02.2021 08.03.2021
16 Põlva Vallavolikogu 28. mai 2020. a määruse nr 10 "Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetuse andmise kord" muutmine Põlva Vvk m 5 25.02.2021 08.03.2021
17 Narva-Jõesuu linna territooriumil asuvate korteriühistute ja eramajade toetamise kord N-Jõesuu Lvk m 106 25.02.2021 08.03.2021
18 Saue Vallavolikogu 30.11.2017 määruse nr 20 "Volikogu liikme, volikogu komisjoni liikme ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise, puhkuse vormistamise ning tasu ja hüvitiste maksmise tingimused ja kord" muutmine Saue Vvk m 5 25.02.2021 08.03.2021
19 Saue Vallavolikogu 22.02.2018. a määruse nr 11 "Saue valla põhimäärus" muutmine Saue Vvk m 4 25.02.2021 08.03.2021
20 Tartu Vallavolikogu 25.04.2019 määruse nr 11 "Korteriühistute toetamise kord" muutmine Tartu Vvk m 4 25.02.2021 08.03.2021
21 Luunja valla põhimäärus Luunja Vvk m 4 25.02.2021 08.03.2021
22 Järva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032 Järva Vvk m 4 25.02.2021 08.03.2021
23 Varjupaigateenuse ja turvakoduteenuse määramine ja korraldamine Viljandi Vvk m 140 25.02.2021 08.03.2021
24 Korterelamute haljastuse ja hoovide korrastamise toetuse maksmise tingimused ja kord Saue Vvk m 7 25.02.2021 08.03.2021
25 Kambja valla 2021. aasta eelarve Kambja Vvk m 95 25.02.2021 08.03.2021

Otsingutingimused

Jõustumise kuupäev08.03.2021

avalikgif