ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 2020. aastal antava kalamajandusliku riigiabi, kalamajandusliku vähese tähtsusega abi ja muu kalamajandusliku abi liigid Maaelumin m 51 03.07.2020 07.07.2020
2 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/966, 1. juuli 2020, millega lõpetatakse rakendusmääruse (EL) 2019/1379 läbivaatamine seoses uue eksportijaga, kehtestatakse ühele Hiina eksportivale tootjale Hiina Rahvavabariigist pärit jalgrataste impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks, kehtestatakse kõnealuse tootja impordi suhtes tollimaks ja tühistatakse nimetatud impordi suhtes registreerimisnõue Euroopa Komisjon m 966 01.07.2020 07.07.2020
3 Seli-Angerja maastikukaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri VV m 50 25.06.2020 07.07.2020

Otsingutingimused

Jõustumise kuupäev07.07.2020

avalikgif